News

Diberitahukan kepada peserta Open Recruitment Garuda UNY Team Tahun 2016 yang tercantum dibawah ini dinyatakan lulus dan berhak mengikuti temu perdana pada :

Hari/tanggal :   Senin / 14 November 2016
Pukul :   15:37 WIB
Tempat :   Basecamp Garuda UNY Team
    Kompleks Aula Lama Fakultas Teknik UNY
 Acara  :  Temu Perdana

Keterangan:

  1. Berpakaian bebas rapi
  2. Membawa ATK
  3. Membawa surat pernyataan

 

 🙄  SURAT KEPUTUSAN HASIL OPEN RECRUITMENT 🙄

surat-keputusan-hasil-open-recruitment-gurt-pdf

 

 😯 SURAT PERNYATAAN 😯 

surat-pernyataan-docx

Leave a Reply